ผู้เชี่ยวชาญเผย เชื้อโนโรไวรัส ดื้อต่อน้ำยาล้างมือ และไม่มีวัคซีน

10 December 2016
1178 view

สถานการณ์โรไวรัสระบาด

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า โนโรไวรัส ไม่ใช่ไวรัสใหม่ แต่พบมานานแล้ว และจากการศึกษาที่ศูนย์ไวรัสจุฬาฯ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จะพบผู้ป่วย โนโรในช่วงเปลี่ยนฤดู จากฝนมาหนาว พบก่อนการระบาด ของโรคท้องเสียโรต้า ประมาณ 1 เดือน โดยโนโรจะเริ่มระบาด ประมาณเดือนพฤศจิกายนจนถึงกุมภาพันธ์ ส่วนโรต้าจะเริ่มพบมากในช่วงปีใหม่ไปแล้ว สำหรับโรคท้องเสียโนโร ในปีนี้จากการตรวจของศูนย์ไวรัสจุฬาฯ พบการระบาดมากกว่า ทุกปี และกว้างขวาง 


5 สาเหตุโนโรไวรัสระบาดหนักในปี2559

1. การเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ แต่เดิมโนโรที่พบในประเทศไทยจะเป็นสายพันธุ์ 2.4 เริ่มพบสายพันธุ์ 2.17 ตั้งแต่ ปลายปี 2014 และมากขึ้นตามลำดับ และในปีนี้ยังพบสายพันธุ์ 2.12 เพิ่มขึ้น ระบบภูมิคุ้มกันต่อโนโรไม่ได้อยู่นานตลอดไป

2. สุขอนามัยของประชากรไทยดีขึ้น สาเหตุของท้องเสียเดิม เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย แต่ปัจจุบันพบลดลง จึงทำให้ตรวจพบเชื้อไวรัส เด่นชัดขึ้น หรือดูเหมือนว่าเพิ่มขึ้น

3. การตรวจหาเชื้อ โนโรทำได้ง่ายขึ้น แต่เดิมต้องตรวจทางโมเลกุล (PCR) ปัจจุบันมีการตรวจแบบรวดเร็วโดยการตรวจเป็นรูปแบบเหมือนการตรวจการตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตาม การตรวจโนโรโดยวิธีดังกล่าวยังมีความไวต่ำ

4. ไวรัสโนโรมีความคงทนอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้หลายวัน และทนต่อน้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้อยู่ประจำได้ดี ทำให้การกำจัดเชื้อเป็นไปได้ยากกว่า โดยเฉพาะในโรงเรียน

5. การระบาดของท้องเสียในอดีต จะโทษอาหารเป็นพิษ ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย โดยที่ไม่มีการตรวจให้ละเอียดทางไวรัส ปัจจุบันสามารถตรวจได้ดีขึ้น จึงทำให้ทราบกันมากขึ้น รวมทั้งกระแสของสื่อสังคมในปัจจุบัน โดยเฉพาะ “โรคไลน์” ทำให้มีการทราบข่าว การระบาดได้ดีขึ้น แต่ไม่ควรตื่นตระหนกกับกระแสดังกล่าว

โนโรไวรัส ไม่มีวัคซีนป้องกัน

โรคท้องเสียโนโร หายได้เอง ไม่มียารักษาจำเพาะ ไม่มีวัคซีน การรักษาเป็นแบบประคับประคอง การป้องกันจึงมีความสำคัญ และจะต้องมีจิตสาธารณะ เมื่อป่วยต้องหาทางป้องกัน ไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น

บทคามโดย  :  ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย