รู้ไหมว่า? ลำไส้ของทารกทำหน้าที่มากกว่าการย่อยและดูดซึมสารอาหาร

25 April 2016
325 view

การเลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการดีสมวัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม เป็นเรื่องไม่ยากเกินความสามารถของคุณแม่ยุคใหม่อย่างคุณ “ถ้าเข้าใจ” พัฒนาการของลูกจะดีสมวัยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ ได้รับสารอาหารครบถ้วน ได้รับการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามช่วงอายุ และมีภูมิต้านทานที่ดี  ซึ่งแหล่งสร้างภูมิต้านทานของร่างกายลูกที่สำคัญคัญ คือ ลำไส้

เมื่อพูดถึงหน้าที่ของลำไส้ คุณแม่หลายๆคนนึกถึงการย่อยและการดูดซึมอาหาร แท้จริงแล้ว หน้าที่สำคัญของลำไส้ไม่ใช่แค่ย่อยและการดูดซึมอาหารเพียงอย่างเดียว แต่ลำไส้ของลูกมีบทบาทสำคัญในการสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการรอบด้านของลูกรัก วันนี้คุณแม่มาทำความรู้จักกับลำไส้แหล่งสร้างภูมิต้านทานที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในร่างกายกันค่ะ

1. ลำไส้สร้างภูมิต้านทานตามธรรมชาติ

สำไส้ เป็นแหล่งสร้างภูมิต้านทานที่สําคัญและใหญ่ที่สุดของร่างกาย ร้อยละ70 ของเซลล์สร้างภูมิต้านทานอยู่ที่สำไส้และสำไส้ยังเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ที่ช่วยในการกระตุ้นระบบภูมิต้านทานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ลำไส้สร้างเสริมพัฒนาการสมอง

อาจกล่าวได้ว่าลำไส้คือ สมองที่สองของร่างกาย เพราะลำไส้มีเซลล์ประสาทมากกว่า 100 ล้านเซลล์ ที่ทำงานเชื่อมต่อกับสมองโดยตรง การดูแลลำไส้ให้แข็งแรงอยู่เสมอส่งผลให้ การทำงานร่วมกันของระบบประสาทในลำไส้และระบบประสาทของสมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลูกรักจึงมีพัฒนาการทางสมองที่ดี ฉลาดสมวัย

3. ส่งผลต่ออารมณ์

ลำไส้ผลิตสารสื่อประสาท เซโรโทนิน (serotonin) มากถึง95 % เซโรโทนินมีหน้าที่สำคัญในการ ควบคุมการนอน และการแสดงออกทางอารมณ์ การดูแลลำไส้ของลูกให้แข็งแรงอยู่เสมอ ส่งผลให้การหลั่งเซโรโทนินสม่ำเสมอในปริมาณที่เหมาะสม ลูกรักจึงหลับง่าย ไม่งอแงและอารมณ์ดี หากลำไส้หลั่งเซโรโทนินในปริมาณที่ลดลงต่ำ ทำให้ร่างกายเกิดความตึงเครียด ลูกน้อยโยเย เลี้ยงยากมากขึ้นด้วย

4. ส่งเสริมการเจริญเติบโต

นอกจากเป็นแหล่งสร้างภูมิต้านทานขนาดใหญ่แล้ว ลำไส้ยังทำหน้าที่ดูดซึมสารอาหารต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของร่างกาย การเลี้ยงลูกด้วยโภชนาการที่ดี เช่น นมแม่ หรือ การให้นมที่มีส่วนผสมของจุลินทรีย์สุขภาพและอาหารของจุลินทรีย์สุขภาพ หรือ พรีไบโอติก ช่วยกระตุ้นการเจริญของจุลินทรีย์ภายในทางเดินอาหารให้เหมาะสมช่วยให้ลำไส้ดูดซึมสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีมากขึ้น

ถึงเวลาแล้วที่คุณแม่ทุกคนต้องดูแลลูกให้มีสุขภาพลำไส้ที่ดีตั้งแต่วันนี้ เพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนาการสู่ความพร้อมรอบด้านของลูกรัก

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team

  • No tag available