โรเรียนอนุบาลจุติพร จังหวัดนนทบุรี

18 April 2016
2496 view

โรงเรียนอนุบาลจุติพร เป็นหนึ่งในโรงเรียนยอดฮิตในเขตจังหวัด นนทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น หลักสี่ ดอนเมือง เพราะเป็นโรงเรียนพระราชทาน และมีครูต่างชาติเจ้าของภาษาเป็นผู้ช่วยพัฒนาทักษะให้กับลูกรักของคุณ คุณพ่อคุณแม่มาทำความรู้จักโรงเรียนอนุบาลชื่อดังแห่งนี้กันค่ะ

ที่ตั้ง

โรงเรียนอนุบาลจุติพร  59/229 เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ   อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

หลักสูตร

1. หลักสูตรเตรียมอนุบาล (Nursery Program)

มุ่งเน้นการปูพื้นฐานทางการเรียนรู้ที่ดี ฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเอง การเข้าสังคม การมีสมาธิในการเรียนและร่วมกิจกรรม และความสนใจใฝ่รู้ อันจะเป็นการวางรากฐานที่ดีต่อการฝึกนิสัย และสร้างเสริมบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดีต่อการมาโรงเรียนและการเรียนรู้ ประสบการณ์เรียนรู้และกิจกรรม

1. ภาษาอังกฤษ (Daily English) : ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษกับคุณครูเจ้าของภาษา ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน

2. นิทานและสนทนาตอนเช้า (Story Time and Morning Talk) : ฟังนิทานประจำวันและเรียนรู้เรื่องราวต่างๆในกิจกรรมวงกลม เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสมาธิ สนใจในการเรียนรู้ และเข้ากิจกรรมกลุ่ม

3. เคลื่อนไหวและจังหวะ (Movement and Music): กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะเพลง คำคล้องจองและเครื่องเคาจังหวะ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และฝึกการประสานสัมพันธ์ของร่างกาย

4. ศิลปะสร้างสรรค์ (Creative Art): กิจกรรมศิลปะหลากหลายรูปแบบให้เด็กได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจินตนาการ

5. มุมเสริมประสบการณ์ (Learning Centre): เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ที่เด็กสนใจเช่น มุมบล็อค มุมบทบาทสมมติ มุมหนังสือ เป็นต้น

6. เกมการศึกษา (Games): เด็กเล่นเกมการศึกษาพัฒนาทักษะการคิด และการเรียนรู้ โดยการเล่นเกมแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม

2. หลักสูตรอนุบาล (K1-K3 English Program)

นักเรียนจะได้ร่วมกิจกรรมเป็นภาษาอังกฤษประมาณ 47-50% ของเวลาเรียน โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี การสนทนาภาษาอังกฤษและการเรียน Phonics กับคุณครูชาวอังกฤษ และคุณครูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยการปรับใช้ทฤษฎีพหุปัญญา (The Multiple Intelligences Theory) และการเรียนการสอนแบบโครงงาน (The Project Approach) เข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

รางวัลและการรับรอง

โรงเรียนอนุบาลจุติพรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านปฐมวัยและได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานในปีพ.ศ.2548 และผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในระดับดีมากทุกมาตรฐานจากสมศ. ในปี 2547-2550 2551-2553 และ 2554-2558 นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลสถานรับเลี้ยงเด็กดีเด่นอันดับ 1 จังหวัดนนทบุรี ในปีพ.ศ.2549 2550 และ 2551

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่

โทรศัพท์: 02-5730409, 02-5731460

แฟกซ์: 02-5753773

เว็บไซต์: www.jutiporn.ac.th

อีเมล์: [email protected]

[email protected]

ค่าเทอม  

 

Admission Thai

รูปภาพกิจกรรมของโรงเรีน

12719211_948440825205693_8511743149215341998_o 921247_952048101511632_3401133980453384676_o 11873542_1655424554675702_4610600960847471819_n 12182400_1673189869565837_1825763817793590061_o


11822413_1597810067150507_1213968002051426542_n 12185253_1624063277858519_6315644463052676712_o

เรียบเรียงโดย  : Mamaexpert Editorial Team

ขอบคุณข้อมูล :  โรงเรียนอนุบาจุติพร