นักวิจัยเผย การนอนน้อย อันตรายมากกว่าการไม่ได้นอน

18 March 2016
1830 view

 ผลเสียของการนอนน้อยมากเท่าๆกับไม่ได้นอน

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ศึกษาวิจัยผลการนอนโดยอาศัยการเก็บข้อมูลและตรวจวัดผลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งหมด 48 คน ในโครงการศึกษาวิจัยที่กินเวลานาน 2 สัปดาห์ พบว่าผู้ที่นอนไม่เพียงพอหรือมีอาการอดนอนสะสมนั้น มีผลกระทบทางลบต่อร่างกายมากพอๆ กันกับผู้ที่ไม่ได้นอนเลย แต่อาจอันตรายยิ่งกว่า เนื่องจากผู้ที่นอนหลับไม่เพียงพอนั้นไม่รู้ตัวว่าเกิดผลเสียต่อร่างกายตัวเอง

ในงานวิจัยดังกล่าว ทีมวิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 4 กลุ่มควบคุม

 • กลุ่มแรกกำหนดให้นอนหลับอย่างพอเพียงคืนละ 8 ชั่วโมง
 • กลุ่มที่สองให้นอนหลับได้เพียง 6 ชั่วโมง
 • กลุ่มที่สาม 4 ชั่วโมง
 • กลุ่มสุดท้ายไม่ให้นอนเลยเป็นเวลา 3 วัน

หลังจากนั้น ผู้ที่เข้าร่วมในการวิจัยทุกคนต้องผ่านการทดสอบด้านต่างๆ อาทิ การวัดปฏิกิริยาตอบสนอง, การตรวจวัดรูปแบบของคลื่นสมอง รวมไปถึงการตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นอาทิ อาการหงุดหงิดหัวเสียที่เพิ่มมากขึ้นเป็นต้น ทีมวิจัยระบุว่า ผลลัพธ์ที่เด่นที่สุดซึ่งได้จากการทดลองครั้งนี้ก็คือ ข้อเท็จจริงที่ว่าการอดนอนทีละน้อยทุกๆ คืน สามารถส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อร่างกาย “การจำกัดการนอนต่อเนื่องให้เหลือเพียง 6 ชั่วโมงต่อคืนหรือน้อยกว่านั้น ส่งผลให้เกิดการถดถอยของประสิทธิภาพในด้านการเรียนรู้และเข้าใจมากพอๆ กันกับการไม่ได้นอนเลย 2 คืน” เมื่อวัดจากผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจสอบสภาพร่างกายหลังครบเวลา 2 สัปดาห์แล้ว

ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ ในการตอบแบบสอบถาม ผู้ที่นอนเพียง 6 ชั่วโมงต่อคืน ตลอด 2 สัปดาห์ กลับไม่รู้ว่าเกิดผลลบต่อระบบการเรียนรู้ของสมอง และยังคิดว่าตัวเองอยู่ในสภาพปกติดี ซึ่งจะยิ่งส่งผลร้ายต่อร่างกายอย่างต่อเนื่องต่อไปอีกนั่นเอง

แล้วต้องนอนอย่างไรถึงจะเพียงพอและสุขภาพดี 

หากคุณรู้สึกเมื่อยล้าระหว่างวัน หากมีเวลาว่างช่วงเบก หรือหลังพักทานอาหารกลางวัน คุณควรหลบไปงีบ แค่ 20 นาที การงีบช่วงเวลาสั้นๆ เป็นการชาร์ตเเบ็ตให้กับสมองของคุณอย่างไม่น่าเชื่อ สำหรับการนอนเป็นกิจวัตรนั้น แต่ละช่วงวัยต้องการเวลานอนที่แตกต่างกันดังนี้

 • อายุ 1 สัปดาห์ควรนอนได้ประมาณ 16.5 ชั่วโมง ( 4 งีบ)
 • อายุ 1 เดือน ควรนอนได้ประมาณ 15.5 ชั่วโมง ( 3 งีบ)
 • อายุ 3 เดือน ควรนอนได้ประมาณ 15 ชั่วโมง ( 3 งีบ)
 • อายุ 6 เดือน ควรนอนได้ประมาณ 14.25 ชั่วโมง ( 2 งีบ)
 • อายุ 9 เดือน ควรนอนได้ประมาณ 14 ชั่วโมง ( 2 งีบ)
 • อายุ 1 ปี ควรนอนได้ประมาณ 13.75 ชั่วโมง ( 2 งีบ)
 • อายุ 18 เดือน ควรนอนได้ประมาณ 13.5 ชั่วโมง ( 1 งีบ)
 • อายุ 2 ปี ควรนอนได้ประมาณ 13 ชั่วโมง ( 1 งีบ)
 • อายุ 3 ปี ควรนอนได้ประมาณ 12 ชั่วโมง ( 1 งีบ)


 • อายุ 4 ปี ควรนอนได้ประมาณ 11.5 ชั่วโมง
 • อายุ 5-9 ปี ควรนอนได้ประมาณ 10-11 ชั่วโง
 • อายุ 10-15 ปี ควรนอนได้ประมาณ 9-10 ชั่วโมง
 • อายุ 15 ปีขึ้น ควรนอนได้ประมาณ 8 ชั่วโมง
 • อายุ 35 ปีขึ้นไปควรนอนได้ประมาณ 6- 8 ชั่วโมง
 • วัย 60 ปีขึ้นไป ควรนอนได้ประมาณ 8 ชั่วโมง และงีบกลางวัน

การนอนนับเป็นยาวิเศษขนานเอก ช่วยซ่อมแซมเซลล์ผิวหนังหรืออวัยวะที่สึกหรอของเราและยังช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนของร่างกายด้วย นอกจากนี้ยังมีสาระสำคัญต่างๆ ที่ร่างกายหลั่งออกมาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เช่น สารเมลาโทนิน(Melatonin) ซึ่งเป็นสารที่มีบทบาทสำคัญหลายอย่างเช่น ช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตและที่สำคัญสารนี้ยังมีหน้าที่ควบคุมการนอนหลับอีกด้วย ถ้าคนเราอดนอนหรือนอนหลับไม่เพียงพอก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกายรวมทั้งผิวพรรณด้อยลง วันนี้คุณนอนกี่ชั่วโมงคะ!

เรียบเรียงโดย  : Mamaexpert Editorial Team