โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย ประเทศไทยติดอันดับโลก แพทย์แนะนำต้องวางแผนก่อนมีลูก

05 January 2016
2279 view

 โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย (Thalassemia)

ธาลัสซีเมีย เรียกอีกอย่างว่าโลหิตจางหรือเรียกว่าเลือดจาง หรือโรคซีด เป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกิดจากเม็ดเลือดแดงผิดปกติ โดยการถ่ายทอดจากพ่อแม่ทางกรรมพันธุ์ พบมากในประเทศไทย เป็นโรคที่คู่รักต้องวางแผนก่อนมีบุตร เพราะ มีความรุนแรง อาจต้องสิ้นสุดการตั้งครรภ์ ( เอาเด็กออก) ในกรณีทารกเป็นธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง
โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย แบ่งได้หลายชนิด บางชนิดรุนแรงมาก ทำให้ทารกเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์ หรือหลังคลอดไม่เกิน 1 วัน บางชนิดทำ ให้ผู้ป่วยซีดมาก ต้องให้เลือดเป็นประจำ บางชนิดแทบไม่มีอาการผิดปกติเลย
 

ลูกของคุณมีความเสี่ยงในการเป็นโรคเลือดจางธาลัสซีเมียมากน้อยแค่ไหน 

  • กรรณีถ้าทั้งพ่อแม่เป็นพาหะธาลัสซีเมีย โอกาสที่ลูกจะเป็นโรคเท่ากับ 25% หรือ 1 ใน 4 โอกาสที่ลูกจะเป็นพาหะเท่ากับ 50% หรือ 2 ใน 4 โอกาสที่ลูกปกติสมบูรณ์เท่ากับ 25% หรือ 1 ใน 4 
  • กรณีพ่อหรือแม่เป็นพาหะธาลัสซีเมียคนเดียว โอกาสที่ลูกจะเป็นพาหะเท่ากับ 50% หรือ 1 ใน 2 โอกาสที่จะมีลูกปกติเท่ากับ 50% หรือ 1 ใน 2
 

โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย ประเทศไทยติดอันดับโลก แพทย์แนะนำต้องวางแผนก่อนมีลูก
ตัวอย่างทารก เกิดไร้ชีพ จากโรคธารัสซีเมียชนิดรุนแรง

ใครบ้างที่มีโอกาสเป็นพาหะของโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย

  • ถ้ามีญาติ พี่ น้องเป็นโรคนี้ ก็มีโอกาสที่จะเป็นพาหะสูง
  • ถ้าคู่สามี-ภรรยา มีลูกเป็นโรคนี้ แสดงว่าทั้ง 2 คนเป็นพาหะ
  • ถ้าผู้ป่วยที่เป็นโรคมีลูก ลูกทุกคนต้องเป็นพาหะแน่นอน
  •  เราจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นพาหะของโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย
  • ดูจากประวัติครอบครัว
  • จากการตรวจเลือดด้วยวิธีพิเศษ

การรักษาผู้ป่วยโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย

รักษาสุขภาพทั่วไปให้แข็งแรง รับประทานวิตามินโฟลิควันละเม็ด ห้ามรับประทานยาบำรุงที่มีธาตุเหล็ก แพทย์จะให้เลือดเมื่อมีอาการซีดมากและมีอาการเหนื่อย ผู้ป่วยที่ต้องให้เลือดบ่อยและม้ามโตมาก แพทย์จะแนะนำให้ตัดม้าม ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงซีดมากต้องให้เลือดบ่อยจะมีภาวะธาตุเหล็กเกิน ต้องฉีดยาขับเหล็กเช่น เดสเฟอร์ริอ๊อกซามีน ออกจากร่างกาย