ต้นทุนชีวิตที่แตกต่าง ของแม่ลูกคู่หนึ่งที่สะท้อนสังคม ณ ขณะนี้

24 November 2015
200 view

คนเรามีต้นทุนชีวิตที่แตกต่าง มันช่างน่าเศร้าใจนักหากแม่อย่างเราไม่สามารถให้โอกาสทางการศึกษากับลุกของเราได้ … ขอบคุณคลิปดีๆที่ทำให้รู้ว่า ต้นทุนชีวิตอาจจะน้อย …แต่กำลังใจในการใช้ชีวิตให้มีค่านั้นไม่ได้น้อยตามไปด้วย

  • No tag available