คลิปแอนนิเมชั่น แสดงการผ่าตัดสำไส้เล็กที่ขาดเลือดไปเลี้ยงเป้นเวลานาน

24 November 2015
151 view

ตามข่าวคุณปอ ทฤษฎีมาตลอด  วันนี้ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ทำการผ่าตัดลำไส้ หลายๆคนที่ติดตามข่าว อาจเกิดข้อสงสัยว่า ไข้เลือดออกเกี่ยวอะไรกับ ลำไส้

การผ่าตัดลำไส้ เป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจากไข้เลือดออกจริงค่ะ แต่ผลจากภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง ปกติแล้วลำไส้ของคนยเราจะมีเลือดไปหล่อเลี้ยงตลอดเวลา เมื่อเกิดความผิดปกติต่อลำไส้ ทำให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานผิดปกติ ไม่สามารถมาเลี้ยงลำไส้ได้ จากกรณีคุณปอ ผลเกี่ยวเนื่องมาจาก การเกิดภาวะช็อคทำให้ลำไส้เล็กขาดเลือดมาเลี้ยงได้

การขาดเลือดมาเลี้ยงลำไส้ เซลล์ต่างๆของลำไส้เริ่มตาย เชื้อแบคทีเรีย ที่อาศัยอยู่ในลำไส้ อาจแทรกซึมสู่กระแสเลือด อาจส่งผลร้ายแรงต่อร่างกายได้  การรักษาที่ได้ผลดีที่สุด คือ ผ่าตัดเพื่อตัดส่วนลำไส้ที่ขาดเลือดออกไป แล้วต่อลำไส้ที่ยังมีเลือดเลี้ยงอยู่ เข้าด้วยกัน ซึ่งใน Animation นี้ได้แสดงให้เห็นการผ่าตัดลำไส้ บริเวณที่ขาดเลือดมาเลี้ยง แบบฉบับประชาชนมทั่วไปเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะ

  • No tag available