วิธีการเก็บเชื้ออสุจิ เมื่อไปพบหมอ

05 February 2012
137 view

ทันทีหลังจากฝ่ายหญิงเจาะเก็บไข่เสร็จแล้ว ฝ่ายชายต้องเก็บอสุจิ  ได้จัดเตรียมห้องส่วนตัวสำหรับคุณเพื่อเก็บอสุจิ หรือคุณอาจเก็บอสุจิมาจากที่บ้านก็ได้ ถ้าคุณสามารถนำมาส่งให้ห้องปฏิบัติการของเราได้ในเวลา 1 ชั่วโมง หรือ คุณสามารถเก็บอสุจิฝากแช่แข็งไว้ล่วงหน้าในกรณีที่คุณไม่สามารถมาเก็บอสุจิ ในวันที่มีการเจาะเก็บไข่ นักวิทยาศาสตร์ จะพิจารณาถึงความสดใหม่ และคุณภาพของอสุจิจากตัวอย่างอสุจิที่คุณเก็บได้ เพื่อให้แน่ใจว่าได้อสุจิสดใหม่ แนะนำให้หลั่งอสุจิในวันที่ฝ่ายหญิงฉีดฮอร์โมน hCG ครั้งหนึ่งก่อน และรอหลั่งอสุจิอีกครั้งในวันที่เจาะเก็บไข่ เพื่อให้ได้อสุจิมีคุณภาพสูงสุด