คลิป คลอดลูกเองที่บ้าน

30 October 2015
727 view

การคลอดธรรมชาติ ที่คุณแม่คลอดเองที่บ้านได้นั้น ต้องมีสุขภาพครรภ์ที่ดีคือ ครรภ์ครบกำหนดคุณแม่และลูกน้อยไม่มีภาวะแทรกซ้อน ที่สำคัญต้องมีบุคคลากรทางการแพทย์เตรียมควมพร้อมคอยช่วยเหลือ

จากคลิป คุณแม่ชาวต่างชาติคลอดเองในท่านั่งยอยอง ซึ่งเป็นท่าที่ช่วยให้เบ่งง่ายขึ้น หลังทารกคลอดคุณแม่ในคลิปใช้ปาดดูดน้ำคร่ำออกจากจมุกให้ลูกน้อย ซึ่งอาจไม่ถูกต้องนักเพราะในปากของแม่อาจมีเชื้อโรคซ่อนปนเปื้อนอยู่

ในประเทศไทย การคลอดในโรงพยาบาลยังเป็นทางเลือกเเรกที่ปลอดภัยที่สุด ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตแม่และลุกได้มากที่สุดค่ะ

  • No tag available