เผยงานวิจัยทางการแพทย์ นักมวยเด็กสติปัญญาถดถอย!!!

28 October 2015
81 view

วันที่ 26 ตุลาคม 2558 คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมเสวนางานวิจัย “การบาดเจ็บของสมองในนักมวยเด็ก” โดย ศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ รองศาสตรจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ และดร.นายแพทย์วิทยา สังขรัตน์ นำเสนอผลการวิจัย เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายคุ้มครองเด็กและเยาวชน ณ ห้องเรียนรวม คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศ.พญ.จิรพร กล่าวถึงการศึกษาวิจัยด้านสมองของนักมวยเด็ก ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีลงมาพบว่า สมองได้รับความเสียหาย โดยลักษณะที่พบส่วนใหญ่คือใยประสาท และเซลล์สมอง ฉีกขาดออกจากกัน อันเกิดจากอันเกิดจากแรงกระแทกบริเวณศีรษะ 

สำหรับการศึกษาครั้งนี้ เริ่มจากการนำเอากลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม ซึ่งเป็นนักมวยเด็ก และเด็กปกติในอายุและฐานะทางบ้านใกล้เคียงกัน มาแสกนด้วยเครื่อง MRI พบว่า สมองของนักมวยเด็กนั้น พบมีความผิดปกติตั้งแต่มีน้ำคั่งในสมอง ใยสมองที่ผิดปกติ รวมไปถึงการมีปริมาณของธาตุเหล็กในสมองเกินมาตรฐาน อันเกิดจากการเคยมีเลือดออกในสมอง การมีธาตุเหล็กสะสมอยู่มากในสมองนั้น จะส่งผลร้ายเพราะธาตุเหล็กจะเป็นตัวทำลายสมองต่อไป

ศ.พญ.จิรพร กล่าวว่า การเกิดภาวะเสียหายของใยประสาทและเซลล์ประสาท รวมไปถึงปริมาณธาตุเหล็กที่สูงนั้น ทำให้เกิดภาวะของสมองรวน และส่งผลทางด้านความจำ สมองเสื่อม รวมไปถึงภาวะน้ำในสมองมาก จนอาจสกัดกั้นการเจริญเติบโตในสมอง ซึ่งเด็กที่อายุน้อยสมองยังไม่เติบโตเต็มที่ กลับกันสิ่งเหล่านี้ไม่พบในสมองของเด็กปกติ แม้ว่าพวกเขาจะมาจากฐานะทางบ้านใกล้เคียงกัน โดยข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ทำให้เห็นความต่างระหว่างนักมวยเด็กกับเด็กปกติอย่างมีนัยยะสำคัญ

“แม้นักมวยเด็กมีความชำนาญในการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะมือ และสายตาที่ดีกว่าเด็กทั่วไป แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่คุ้มกับการที่สมองต้องเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วก่อนวัย”

และจากผลการศึกษาด้านระดับสติปัญญา ศ.พญ.จิรพร กล่าวว่า  ความฉลาดทางด้านสติปัญญาหรือ IQ ของนักมวยเด็กนั้นมี IQ มีการถดถอยอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะกับเด็กที่ต่อยมวยมานานกว่าห้าปี พบว่าระดับไอคิวเฉลี่ยอยู่ที่ 88 % ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานถึง 10 หน่วย นั้นสะท้อนให้เห็นว่า ยิ่งชกนานสมองยิ่งบาดเจ็บมาก ทั้งใยประสาท เซลล์ประสาท หรือสมองส่วนที่เกี่ยวข้องต่อการเรียนรู้ ส่งผลต่อการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต 

“แทนที่เด็กคนหนึ่งจะสามารถเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป กลับกลายเป็นว่า สมองถูกทำลายจนไม่สามารถพัฒนาเพื่อเข้าเรียนในระดับสูงๆ ได้ นั้นก็ส่งผลต่ออนาคตโดยรวม เพราะอายุของอาชีพมวยสั้นมาก”

ขอบคุณข้อมูล   : สำนักข่าวอิศรา 
ขอบคุณรูปภาพ  : เพจ Spartan Doctor