อย่าเขย่าเด็ก!!! สมองเด็กอาจได้รับอันตรายเมื่อถูกเขย่าแรงๆ

22 October 2015
156 view

เหตุการจำลองแบบละเอียด เพื่อให้คุณพ่อ คุณแม่เข้าใจ ว่าทำไมสมองลูกถึงได้รับอันตรายเมื่อถูกเขย่าแรงๆ

อันตรายของการ เขย่าเด็ก ( Shaken Baby Syndrome ) 

คุณพาอคุณแม่ ลูกหยอกล้อลูกด้วยการ เขย่า หรือ โมโห จึงจับเขย่าๆ ไม่ว่าจะ เขย่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม การกระทำดังกล่าว ส่งผลต่อสมองลูกอย่างรุนแรงค่ะ บางรายอันตรายถึงชีวิตทีเดียว ทางการแพทย์เรียกการตายของเด็กจากการถูกเขย่าว่า Shaken Baby Syndrome จาการรายงานทงการแพทย์ ทั้งไทยและต่างประเทศพบว่า เด็กถูกกระทำ Shaken หลายๆรูปแบบเช่น โดยเขย่าอย่างรุนแรง กระแทกกับที่นอน กระแทกกับหมอน การกระทำดังกล่าวมีผลต่อสมองลูกมีโอกาสจะกลายเป็นเด็กพิการตลอดชีวิตหรือเสียชีวิตก็ยิ่งมีมาก เด็กที่โดนเขย่ารุนแรงหลายๆ รายมักไม่เห็นร่องรอยของการบาดเจ็บจากภายนอก ไม่ได้รีบส่งมารักษา ทั้งที่มีอาการของ Shaken Baby Syndrome จึงมีโอกาสเสียชีวิตสูงพบ 1ใน3 ราย ที่เหลือรอดก็มีโอกาสตาบอด เป็นลมชัก หรือถ้ารอดก็มักมีปัญหาด้านการเรียนรู้ หรือสติปัญญาต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง