เปิดลงทะเบียนเงินเด็กแรกเกิด วันแรก15 ก.ย.58นี้

11 September 2015
171 view

เมื่อวันที่ 7 กันยายน ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.), นายไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ร่วมแถลงข่าวโครงการเงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

พล.ร.อ.ณรงค์เปิดเผยว่า รัฐบาลตระหนักถึงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตจึงมีโครงการและทำไปเกือบทุกช่วงวัยแล้ว แต่ขาดช่วงวัยเด็กแรกเกิดที่ไม่เคยมีมาก่อน ในต่างประเทศที่ดำเนินโครงการลักษณะนี้ได้อุดหนุนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเพราะเห็นว่าในครอบครัวต้องมีภาระค่าใช้จ่ายมากมายยังต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กอีก รัฐบาลตระหนักในความจำเป็นนี้จึงให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกับครอบครัวยากจน 400 บาทต่อดือน แม้ตัวเงินนี้อาจไม่มากแต่จะมีคุณค่าเมื่ออยู่ในมือคนที่มีความจำเป็นและยากจนจริงๆ

พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวว่า ยอดเด็กแรกเกิดปัจจุบันอยู่ที่ 8 แสนคนต่อปี แต่เด็กแรกเกิดที่มีคุณสมบัติตามโครงการคาดว่าจะมีประมาณ 130,000 คน ตรงนี้จะให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ค้นหาและให้การรับรองในท้องถิ่นตัวเอง และให้ผู้นำท้องถิ่นให้การรับรองอีกขั้น จากนั้นส่งข้อมูลให้ สธ. โดย มท.ทำเรื่องเบิกจ่าย และ พม.จ่าย ส่วนการลงทะเบียนรับสิทธิจะให้เริ่มลงทะเบียนวันที่ 15 กันยายน 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559 ณ อปท. หรือสำนักงานเขต ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ขอบคุณข้อมูล : นสพ.มติชน