คลิปลูกดิ้นแรงมากๆ

03 September 2015
1935 view

ลูกดิ้น เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความมีชีวิต ณ ขณะนั้นของทารกในครรภ์ หากลูกไม่ดิ้น หรือดิ้นเบาง อาจเป้นสัญญาณเตือนว่า ลูกคุณแม่อาจตกอยู่ในอันตรายได้ เมื่ออายุครรภ์ครบ 28 สัปดาห์ คุณแม่ควรมีการจดบันทึกการดิ้นของลูกด้วยนะคะ ใน 1 วัน ควรดิ้นมากกว่า 3 ครั้ง หากลูกดิ้นเบาลง หรือไม่ดิ้นควรพบแพทย์ทันที