วิธีเก็บรักษายาแต่ละชนิดไม่ให้เสื่อมคุณภาพ

17 July 2015
87 view
วิธีเก็บรักษายาแต่ละชนิด ไม่ให้เสื่อมคุณภาพ

การเก็บรักษายาให้ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมาก  เพราะมีผลต่อสุขภาพของผู้ใช้โดยตรง โดยปกติแล้วหากรับยาจากโรงพยาบาล จะมีสลากยาของโรงพยาบาลระบุชัดเจนเกี่ยวกับวิธีรับประทานรวมถึงการเก็บยาชนิดนั้นๆด้วย แต่กรณีซื้อยารับประทานเองอาจมีคำแนะนำไม่ชัดเจนเท่าที่ควร การเก็บรักษาผิดวิธีอาจทำให้ยาเสื่อมคุณภาพได้ สิ่งที่มีผลต่อคุณภาพของยา โดยทั่วไปได้แก่ ความร้อน ความชื้น และ แสง วันนี้คุณแม่มาทำความรู้จักกับวิธีการเก็บรักษายาแต่ละชนิดให้ถูกต้อง ตามหลักการแพทย์กันค่ะ

ประเภทยาเม็ด  ยาจะระบุวันหมดอายุของยาที่ภาชนะบรรจุอย่างชัดเจน แต่หลังเปิดใช้งานแล้ว แนะนำให้ใช้ต่อได้ภายใน 1 ปี หากเกินระยะเวลาแนะนำให้ทิ้ง

ประเภทยาใช้ภายนอก ได้แก่ ครีม (cream ) ขี้ผึ้ง ( ointment ) หลังเปิดใช้ ไม่ควรเก็บไว้นานเกิน  6  เดือน

ประเภทยาหยอด เช่น ยาหยอดหู ยาหยอดตา หลังเปิดใช้งานมีอายุ 30 วัน

ประเภทยาน้ำทั่วไป หลังเปิดใช้ มีอายุ 30 วัน ยาน้ำที่เป็นกลุ่มยาปฎิชีวนะอาจมีอายุ 7 – 14 แล้วแต่ชนิดควรปรึกษาเภสัชกร

ข้อควรรู้อื่นๆเกี่ยวกับยา
  1. ตู้เย็นสำหรับเก็บยา ควรมีอุณหภูมิ 2- 8 องศาเพื่อรักษาคุณภาพของยาให้คงอยู่
  2. ยาบรรจุขวด ซองหรือ ภาชนะอื่นๆที่เป้นสีน้ำตาล เป็นการรักฦษาคุณสมบัติของยาชนิดนั้นๆให้พ้นจากแสง ไม่ควรเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากอาจทำให้ยาเสื่อมคุณภาพได้
  3. กรณียาทั่วไป ที่ไม่ระบุการเก็บรักษาเป็นพิเศษ ให้เก็บยาที่อุณหภูมิห้องบริเวณที่ไม่ร้อน และ ไม่มีแสงแดดส่อง
  4. คำแนะนำให้เก้บในตู้เย็นหมายถึง เก็บช่องเย็น อุณหภูมิ 2 – 8  องศา ห้ามแช่เเข็งโดยเด็ดขาด
  5. เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
  6. เก็บยาในที่อากาศถ่ายเทสะดวก
  7. เก็บยาในที่แห้ง ไม่อับชื้น
  8. ห้ามทิ้งยา ไว้ในรถยนต์ เพราะ เมื่อจอดกลางแดด แม้เพียงไม่นานอุณหภูมิในรถจะร้อนมาก ทำให้ยาเสื่อมสภาพได้

เรื่องยาจำเป็นต้องระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพราะเสี่ยงต่อชีวิตของเรา หากไม่มั่นใจ ควรปรึกษาเภสัชกรใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลที่จ่ายยา

บทความที่เกี่ยวข้อง