สาเหตุลูกมืออ่อน

04 January 2012
301 view

ทักษะการใช้มือ จะเป็นทักษะที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต และการเรียนรู้ เนื่องจากจะต้องถูกหัดให้กินอาหารด้วยตนเอง และใช้มือในการเล่น เรียน เขียนหนังสือ ช่วงวัย 4 เดือนแรกของชีวิต เด็กจะเริ่มคลายฝ่ามือออก และพร้อมที่ถูกฝึกหัดเพื่อจับขวดนมกินเอง พ่อแม่จะต้องคอยหลอกล่อให้เด็กขยับแขน เอื้อมมือออกไปหัดคว้าของ หัดเหนี่ยวดึงตัวเองขึ้นมายืน หัดจับสิ่งของจากการจับหยาบ ๆ โดยใช้ฝ่ามือจนสามารถใช้นิ้วและนิ้วโป้งหยิบจับของเล็ก ๆ ได้เมื่ออายุ 1 ปี

เด็กที่ใช้มือได้คล่อง มิได้มาจากธรรมชาติของเด็กแต่ละคน แต่เกิดจากการฝึกสอนของผู้ใกล้ชิด คุณภาพของมือส่วนใหญ่จึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของผู้เลี้ยงดูโดยตรง

สาเหตุที่ลูกมืออ่อน

1. เป็นช่วงพัฒนาการวัย 0 – 6 เดือน

2. ขาดการฝึกฝน หรือถูกละทิ้ง

3. มีความบกพร่องของระบบประสาท จากการขาดออกซิเจน หรือผิดปกติในเนื้อสมอง

วิธีการช่วยเหลือ

1. ตรวจเช็คการทำงานของมือกับสมุดสุขภาพว่าลูกมีความสามารถในการหยิบจับสิ่งของ ต่าง ๆ ได้เท่ากับอายุเท่าใด ในกรณีที่ไม่แน่ใจควรไปพบกุมารแพทย์ เพื่อตรวจเช็คพัฒนาการด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย ทั้งนี้พบว่าเด็กที่มีพัฒนาการช้าด้านหนึ่ง มักจะมีพัฒนาการด้านอื่นช้าไปด้วย

2. ฝึกฝนให้ใช้มือในทุกรูปแบบโดยฝึกผ่านการช่วยเหลือตนเอง เช่น ถูสบู่ ตักน้ำ ใส่กางเกง ติดกระดุม รูดซิป ผูกเชือกรองเท้า ตักข้าวกินเอง หรือฝึกผ่านการเล่นที่ใช้มือ เช่น ต่อไม้บล็อก หยอดเหรียญ โยนลูกบอลลงตะกร้า หรือฝึกผ่านการหยิบจับสิ่งของ เปิดหนังสือ หรือฝึกผ่านการช่วยงานบ้านโดยช่วยถือของ ช่วยขยำผ้า บิดผ้า เช็ดโต๊ะ เป็นต้น

3. นำมาให้เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมช่วยฝึกเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเหล่านี้จะ อยู่ในหน่วยงานกายภาพบำบัดตามโรงพยาบาลต่าง ๆ หรือเจ้าหน้าที่กระตุ้นพัฒนาการ หรือคุณครูที่สอนเด็กวัยอนุบาล ท่านที่กล่าวมานี้จะมีเทคนิควิธีการฝึกฝนให้พ่อแม่เรียนรู้และนำมาใช้ฝึกฝน ลูกต่อไป

4. ในกรณีที่มีพัฒนาการด้านอื่นช้าด้วย เด็กควรได้รับการฝึกฝนพร้อม ๆ กันในทุกด้าน โดยฝึกอย่างสม่ำเสมอ เน้นเรื่องของการช่วยเหลือตัวเอง และการเล่นเป็นหลัก

 

บทความที่เกี่ยวข้อง